feed-image RSS

Sčítanie obyvateľstva

Fond na podporu športu

Riešenie migračných výziev

Základné informácie

Toto sčítanie bude iné:

Integrované 

  • efektívne využijeme existujúce zdroje údajov
  • znížime tak administratívnu záťaž obyvateľstva

Elektronické

  • úplne bez použitia papierových formulárov
  • zlepšíme tak environmentálny profil sčítania

Územná príprava bude bez činností obcí

  • použijeme existujúce administratívne zdroje údajov, obce poskytnú len súčinnosť pri identifikácii neštandardných obývaných obydlí
  • zvýšime harmonizáciu údajov v rôznych zdrojoch

Sčítanie sa realizuje na celom svete. Výsledky sčítania výrazne pomôžu aj mestám a obciam.

Sčítanie vytvára súbor hodnotných a nenahraditeľných informácií dostupných širokej verejnosti a úradom.

Sčítanie domov a bytov prebehne v čase od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, bez účasti obyvateľov.

 

Súbory:
nedeľa, 14. február 2021, 13:18
417.29 KB
448